Favoriete bijbeltekst van Wim Reijling

Voetstappen in het zand

Gemeenteleden vertellen in ‘De favoriete Bijbeltekst van..’ over hun favoriete Bijbelpassage en leggen uit waarom juist deze passage veel voor hen betekent. Sjaak Visser gaf het stokje door aan Wim Reijling.

‘Dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die Zijn Geest u schenkt’ (NBG-vertaling Kolossenzen 1:9b) Uitwerking hiervan: Romeinen 8:5-11 “Leven door de Geest”

Al erg jong was ik mij ervan bewust dat er meer was tussen hemel en aarde dan alleen datgene wat zichtbaar was.. Tijdens mijn belijdenis was ik er al (bijna…) zéker van dat er zoiets moest bestaan als Gods Geest die je kon helpen je gedachten te ordenen. Bidden hoorde er dus vanzelfsprekend bij, wat zeker werd versterkt door vele gesprekken met mijn lieve oma! Verder ook door heel bijzondere ervaringen met veelal oudere mensen die je ondanks diep verdriet (verlies van een kind of partner, of ongeneeslijke ziekte) eerder wisten op te beuren dan dat jij dat bij hen moest doen. Héél bijzonder… De hunkering naar eenzelfde ervaring is sindsdien alleen maar sterker geworden.

DE wijsheid in pacht
Voor mij ontstond steeds sterker het idee dat noch je vrienden, ouders, de dominee of welke professor dan ook DE wijsheid in pacht had… Voor iedereen is het een zoektocht naar het ware geluk en de waarheid over ontelbare dilemma’s!! Het vinden van een partner heb ik ervaren als een aaneenschakeling van (zeker geen) toevalligheden en meer als fantastische uitkomst/bevestiging van vele gebeden….

Waarom deze tekst..??
Een drietal gebeurtenissen hebben mij hiervan overtuigd!
Ten eerste vrij snel na ons huwelijk sprak een voorganger een hele bijzondere aankondiging van het stil gebed uit: “Help ons stil te worden voor U en af te stemmen op de zorgen die U zich over ons leven maakt”. Dit raakte me tot in de ziel en werd het middel bij uitstek om al mijn zorgen te helpen relativeren. Niet mijn zorgen…., maar Zijn zorgen over mijn leven werden relevant en dat heeft een leven lang ongelooflijk bevrijdend gewerkt en blijft die helende werking houden!!

Een tweede beeld dat dit versterkte was een voorganger die vertelde dat iedereen aan de binnenkant van zijn schedel als het ware een projectiescherm heeft waar dagelijks honderden beelden voorbij flitsen, zoals van evenzovele dilemma’s waar je voor staat in je relaties, je werk, je gezondheid, de opvoeding van je kinderen enz. Deze voorganger hield zijn publiek voor dat alle vaak goed bedoelde adviezen en opgedane indrukken gescreend kunnen (in mijn beleven..zouden moeten..) worden (uiteraard alleen als jij dat zelf wilt..) door Gods Geest.

Ook hier werd ik als door een flits geraakt tot in de ziel

Dát Gods Geest dit graag wil doen wordt overigens in vele plekken in de Bijbel (na de ten Hemelvaring van Jezus) beloofd/aangekondigd! Ook hier werd ik als door een flits geraakt tot in de ziel en kan ik getuigen.. JA, dát werkt. Geweldig om dit op een grauwe zondagmorgen ineens te horen bevestigen! Maar hoe krijg je de bevestiging dat je wel naar Zijn Geest hebt geluisterd en niet stiekem toch je eigen zin doordrijft? Voorwaarde lijkt me het blinde Vertrouwen dat God het beste met je voor heeft. Een goede beslissing ‘voelt’ goed (slapen als een blok). Tegendraadse beslissingen geven -heel simpel- juist onrust in je leven/relatie(s).

Bezielende Kolossenzenserie
Inmiddels waren er al wel verscheidene teksten vanuit de bijbel in beeld die mij hierin steunden, maar de bovenstaande spant de kroon en die werd een ruim jaar geleden tijdens een héél bezielende Kolossenzenserie uitgesproken. Ook hier mocht ik ervaren dat het niet toevallig was dat ik er daar bij mocht zijn.

Deze tekst is me woordelijk ‘op het lijf’ gesproken. Ja mag ik getuigen …Gods geest wil ons helpen om de juiste piket-paaltjes in het leven uit te helpen zetten en ons helpen om onze vaak terechte zorgen te relativeren tegen het licht van Zijn (uiteraard betere…) plannen met ons en dan komt de favoriete tekst van Sjaak Visser om de hoek: HIJ zal alles ten goede keren!!

Voetstappen in het zand
Mag ik eindigen met de hoop dat er nog vele favoriete bijbelteksten worden uitgeschreven met even zovele getuigenissen van hoop en daadwerkelijke steun in het leven: Het je door het leven gedragen weten op de cruciale momenten dat je Zijn hulp het hardste nodig had… Zoals het beeld van de voetstappen in het zand…

Wim Reijling geeft het stokje door aan Martijn Ouwerkerk.

Hier vindt u een overzicht van alle favoriete Bijbelteksten.

Categorieën: Favoriete Bijbelteksten, Nieuws | Tags: | Geplaatst op 22 januari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856