Een kruiwagen voor Kameroen

Lees hier wat er gedaan wordt met uw bijdrage aan de ZWO in de maanden januari en februari 2015.

Al eerder informeerden we u over het project in Kameroen van de Lutherse Broederkerk om de verwoestijning tegen te gaan.

Een stevige kruiwagen kost € 105. Met een kruiwagen kunnen boeren in Kameroen hun oogst transporteren. De Lutherse Broederkerk helpt kleine boeren in het noorden van Kameroen bij de aanschaf van deze kruiwagens.

Op deze en andere wijze ondersteunt de Lutherse Broederkerk de boeren in Kameroen en bevordert zo duurzame landbouw. Omdat het noorden van Kameroen wordt bedreigd door verwoestijning door verkeerd grond- en watergebruik is het van belang dat landbouw er op een duurzame manier plaatsvindt. De Lutherse Broederkerk is al jaren actief het gebied en staat dicht bij de mensen.

In de maanden januari en februari van 2015 ondersteunen wij dit project van de Lutherse Broederkerk via Kerk in Aktie.

U kunt uw financiële bijdrage leveren tijdens de ZWO-collecten of giraal via Rekeningnummer: NL22 INGB 0009 2652 58 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Zaandam o.v.v. Duurzame landbouw in Kameroen.

About ZWO
ZWO staat voor Zending, Wereldiakonaat en Ontwikkelingswerk. Vanuit de kerk zet de ZWO zich in voor de nood van mensen in binnen- en buitenland. De ZWO doet dit door voorlichting, toerusting en fondswerving. De ZWO is onderdeel van de diakonie.

Categorieën: Diaconie, Nieuws, ZWO | Tags: , , | Geplaatst op 10 februari 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856