Ds. Sjaak Visser

Eind 2009 was mijn eerste kennismaking met Zaandam. Vanaf het allereerste begin voelde ik me thuis bij de mensen in Zaandam. Later ontdekte ik dat dat misschien wel iets te maken heeft met mijn wortels. Ik ben in 1960 geboren in een dorp waar industrie de drijvende kracht was, een dorp met veel kleine huizen. En mijn ouders waren hardwerkende kleine zelfstandigen. Wat me in Zaandam aanspreekt zijn de uitdagingen van een betrokken levende gemeente in een grote stad.

Het geloof in Christus kan een enorme inspiratiebron zijn. Voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, om mens te worden uit een stuk. Maar ook om betrokken te zijn bij, en je in te zetten voor de mensen om je heen. Zo zijn we vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de wakes van de detentieboten in onze wijk, waar onschuldige mensen gevangen worden gehouden, we organiseren maaltijden voor mensen uit de buurt, en werken mee met de voedselbank. De werken van barmhartigheid handen en voeten geven. Maar zeker ook helpen mensen die belangstellend zijn de kern van het christelijk geloof te ontdekken, het besef dat je er mag zijn, dat je geliefd bent, dat je waardevol bent, dat je verbonden mag zijn met de missie en het verhaal van God voor deze wereld. Dat is iets dat me, vanaf het moment dat ik bij het geloof betrokken raakte, geïnspireerd heeft.

Koffiebar
In 1977 maakte ik in een koffiebar kennis met het hart van het christelijk geloof en dat heeft me sindsdien nooit meer los gelaten. Met vallen en opstaan ben ik sinds die tijd steeds meer onder de indruk gekomen van het geloof in Jezus Christus. Ik heb theologie gestudeerd in Utrecht en heb altijd de link vastgehouden tussen de praktijk en de theorie. Ik was betrokken bij de studentenvereniging Ichthus, en later ben ik gaan werken bij de landelijke studentenvereniging IFES-Nederland. Ik trouwde met Esther en we kregen drie kinderen, twee meiden en een jongen.

Nigtevegt
In 1996 werd ik predikant in het dorp Nigtevecht, onder de rook van Amsterdam. Het sprak me aan omdat het bekend stond als het meest geseculariseerde dorp uit de omgeving. We hebben daar allerlei activiteiten ontplooid om met en voor het dorp kerk te zijn. Zo organiseerden we Nigtevecht-United avonden over zinloos geweld, opvoeding en de EQ van uw kind, over over het gebruik van soft-drugs. We gaven introductiecursussen christelijk geloof, de Alpha-cursus. Ik werd lid van het landelijk bestuur van Youth for Christ en kwam zo ook in contact met allerlei nieuwe mogelijkheden om met jongeren in gesprek te komen over het geloof in Christus. Als een van de eersten zijn we zo met de Rock Solidclub aan de gang gaan, een interactieve avond met veel spelletjes rondom thema’s die jongeren aanspreken.

Voorschoten
Daarna ben ik predikant geworden in Voorschoten, bij Leiden. Ik werd daar bovenwijks predikant, had geen eigen wijkgemeente, en was verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk, voor het ouderenpastoraat vanuit de Prot. Gem. in drie verzorgingshuizen en voor allerlei bovenwijkse taken in de kerk. In die tijd hebben we o.a. een jongerenwerkvakantie naar Oeganda georganiseerd, en de musical “Joseph and the amazing technicolar dreamcoat’.

Zaandam
En sinds mei 2010 ben als predikant in Zaandam verbonden met de gemeente rondom de Noorderkerk. Waarbij ik een kwart van mijn tijd verantwoordelijk ben voor het jeugd- en jongerenwerk, samen met mijn collega van west, Pieter van der Woel, en de algemeen jongerenwerker Martijn Ouwerkerk. Er is een jongerenband ontstaan die maandelijks aan een dienst meedoet, en zijn maaltijden met jonge gezinnen, en er ontstaan steeds nieuwe activiteiten om zo samen gemeente van Christus te zijn in Zaandam. Want kerk is veel meer dan wat er op zondagochtend gebeurt. Het gaat erom dat we ons steeds opnieuw laten inspireren en motiveren door het evangelie van Jezus Christus, dat is alles waard. Dan komt ieder tot zijn of haar bestemming.

Sjaak Visser

Categorieën: Predikanten | Tags: | Geplaatst op 25 november 2011

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856