Ds. Rien Jansens

Ik ben gehuwd, we hebben twee dochters en een zoon en drie kleinkinderen.

Een van de oudste benamingen van christenen is ‘mensen van de weg’, de weg van de profeten en van Jezus van Nazareth, die in woord en daad hebben laten zien wat humaniteit is. ‘Mensen van de weg’ een beeld vol beweging en ruimte en met richting, na het begin van onze jaartelling is er ook veel gebeurd en ontdekt, zaken om naast de bijbel ook rekening mee te houden.

Na zo’n 10 jaar ambtenaar te zijn geweest ben ik theologie gaan studeren en begon mijn weg als predikant in 1981, in Dronrijp-Menaldum, in 1986 in Leeuwarden-West en in 1994 in Zaandam, trajecten met een eigen route: was het SoW-gebeuren in Dronrijp-Menaldum vooral een kennismaken en aftasten, in Leeuwarden kwamen de wegen van mijn gereformeerde wijkgemeente en die van de hervormde in de wijk Bilgaard samen. In Zaandam heten we nu al weer enkele jaren “Protestantse Gemeente van Zaandam”: ‘mensen van de weg’.

Kerk is in mijn beleving een bezield verband, onderweg kun je dat geregeld meemaken: gesprekken met mensen, samen met hen een eind optrekken, wel en wee delen, het is een gebeuren over en weer, daar knappen mensen van op, ik ook trouwens. Omzien naar elkaar is een belangrijke trek van kerkzijn.

Veel plezier ervaar ik aan gespreksgroepen, je ontmoet elkaar en leert van en aan elkaar, soms is dat een groep rond een bijbeltekst, een andere keer een actueel thema, zoals ‘schepping en evolutie’ of ‘geloof en wetenschap’, ‘mensen als verhaal van God’. Een belangrijk onderdeel van predikant zijn is ook het voorgaan in de kerkdiensten met een liturgie waarin liederen en teksten een verband leggen, verrassend is hoe actueel bijbelteksten van 2000 jaar en ouder kunnen zijn. Waardevol hoe mensen elkaar week in week uit opzoeken in een samenzijn voor het aangezicht van de Eeuwige.

Van grote betekenis vind ik dat de kerk ook kijkt wat er buiten haar gebeurt: o.a. in de werkgroep Jodendom-Christendom-Islam trekken we geregeld met elkaar op en organiseren we avonden met een spreker, een jaarlijkse gezamenlijke gebedsdienst, of een leerhuis. In deze tijd is de interreligieuze dialoog van groot belang. We zijn om met Ulrich Libbrecht – auteur van ‘Comparatieve filosofie’ – te spreken: ‘Burger van de wereld’.

Rien Jansens

About Rien Jansens
Mijn naam is Rien Jansens. Kerk is in mijn beleving een bezield verband, onderweg kun je dat geregeld meemaken: gesprekken met mensen, samen met hen een eind optrekken, wel en wee delen, het is een gebeuren over en weer, daar knappen mensen van op, ik ook trouwens. Omzien naar elkaar is een belangrijke trek van kerkzijn.

Categorieën: Onze Gemeente | Tags: | Geplaatst op 25 november 2011

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856