Draag uw steentje bij!

Steentje bijdragen

Bent u bereid uw medemens bij te staan? Dit is uw kans om een steentje bij te dragen. Uw hulp is hard nodig.

U wordt uitgenodigd om een mooie taak te komen vervullen. In wat wij het Gele Boek noemen staan alle medewerkenden in onze kerkelijke gemeente met naam en toenaam genoemd. Predikanten en organisten, kosters en ouderlingen, diakenen en de vele, vele vrijwilligers.

Achter de namen van ouderlingen en diakenen staat vermeld het jaar dat zij zijn aangetreden en daaruit kun je aflezen in welk jaar zij aftredend zijn. Als je aftredend bent, mag je natuurlijk ook nog wel blijven en meestal graag zelfs. Het jaar 2012 geeft aan dat veel diakenen dan aftredend zijn en een aantal van hen heeft te kennen gegeven van die mogelijkheid gebruik te zullen, soms ook te moeten maken. De opengevallen plaatsen zullen dringend moeten worden opgevuld door nieuwe krachten.

Gezocht
In elk geval een penningmeester en verder mensen met een diaconale instelling en diaconale handen en voeten om andere mensen bij te staan in vaak moeilijke omstandigheden.

Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is doorgaans wel een taak die je ook veel terug geeft door dankbare mensen waar je wat voor hebt kunnen doen. Dat doe je dan ook namens de kerk die de opdracht heeft gekregen van zijn Naamgever Christus. Je hoeft daar in de praktijk niet altijd mee te koop te lopen, maar je kunt het door je optreden laten zien.

Taken kunnen verdeeld worden
Het werk van de kerk moet blijvend uitgevoerd kunnen worden en daar zijn mensen voor nodig, denkers en doeners. Taken kunnen in sommige gevallen worden onderverdeeld en toebedeeld en er is vast en zeker een taak bij die bij u past. Er wordt een dringend beroep op u gedaan om u voor zo’n taak beschikbaar te stellen.

Het kan zijn dat u persoonlijk benaderd wordt door éen van de huidige diakenen, maar wat let u om u gewoon spontaan aan te melden.

Neem contact met ons op
Telefonisch bij de voorzitter van de diaconie, de heer Jan van Boven, telefoon 0756356952 en/of
de secretaris, mevrouw Tine Homma, telefoon 075 6177572. Emailen kan ook : kerkelijkbureau@pgz-zaandam.nl en op de website van de kerk: http://www.pgz-zaandam.nl/diaconie kun je uitgebreide informatie over de diaconie vinden en overigens natuurlijk ook over andere activiteiten van de kerk. Heel informatief en leerzaam.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groeten,
Dirk Brinkman

Categorieën: Diaconie, Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 24 mei 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856