Door de ogen van een ander

Bijbel

In juni 2011 startte in Zaandam een groep in het kader van het project ‘Intercultureel Bijbellezen’. Lees hier de bevindingen van de deelnemers.

In het project `Intercultureel Bijbellezen` wordt een groep gekoppeld aan een groep ergens op de wereld en lezen beide groepen hetzelfde bijbelverhaal. Vervolgens worden gespreksverslagen uitgewisseld, waarop dan weer gereageerd wordt.

De bijbel anders lezen in Bogotá en Zaandam
Wij werden gekoppeld aan een groep in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. De leden van die groep wonen in een wijk met, naar onze maatstaven gerekend, armoedige leefomstandigheden. De cultuurverschillen zijn groot. De gezamenlijke lezing is Johannes 20: het verhaal van de opstanding van Jezus, het lege graf en de reacties daarop. De uitwisseling van gespreksverslagen laat al snel zien hoe de manieren van lezen en interpreteren van elkaar verschillen. “Voor ons geeft de Bijbel een boodschap voor ons leven, een boodschap die wij ten uitvoer moeten brengen” zegt een deelnemer in Bogota. Een ander vult aan met de woorden dat “zij (in Zaandam) maar graven, graven, graven in de tekst op zoek naar antwoorden, maar vinden ze wel een antwoord?” “Het kan zijn dat het hun bedoeling is te onderzoeken, terwijl de onze is de boodschap, ons gegeven door Jezus, te leven”, is een veelzeggende opmerking uit Bogotá. Wij raken meer en meer onder de indruk van hun manier van omgaan met de tekst. En dan vooral door de wijze waarop zij met hun leven in de tekst gaan staan. Gedurende het project verandert ook bij ons de toon van het gesprek.

De bijbel anders beleven in Bogotá en Zaandam

Een van ons vertelt: “Het beeld dat onze partnergroep van ons kreeg is: Oude en veel gestudeerde mensen die graven en graven alsmaar meer de diepte in, vond ik, wat mezelf betreft, heerlijk relativerend en ruimte scheppend na alles wat door ons was omgewoeld. Neemt niet weg dat ik juist ook voor dat laatste meedeed aan dit experiment. De wijze waarop we met elkaar in zee zijn gegaan met de lezing uit Johannes en later ook met de partnergroep heeft me vele malen met mezelf geconfronteerd, bij waar ik (voor) sta nu en blijft me bezig houden net als het grote vertrouwen van onze partnergroep in de concrete uitwerking van Johannes 20 : 1 t/m 18 op hun leven van alledag. Goed dit o.a. te hebben mogen ervaren.”

Van moeten naar mogen
Een ander van ons merkt op, na een paar bijeenkomsten: “De eerste keren dat ik hier was dacht ik: ik krijg hier koppijn van, maar de derde keer ging het beter.” Een andere opmerking is: “Wat opvalt is het verschil in benadering: bij hen gaat het meer ‘op het gevoel’, bij ons meer ‘met het verstand’, dat maakt dat je anders in het verhaal gaat staan”. Weer een ander zegt: “Onze Zaanse gesprekken heb ik een enkele keer als pietepeuterig ervaren, andere avonden hebben me een andere kijk op Joh. 20 én de mensen van de groep gegeven. Het meest waardevol vond ik de avonden dat het over persoonlijke (vaak) emotionele zaken ging en hoe we in moeilijke situaties vast blijven houden aan God die niet loslaat. Dat samen delen vond ik rijk. Geen enkele keer heb ik gedacht: ‘Ik moet heen’, alle keren voelde het van: ‘Leuk ik ga heen’. Het verslag van de groep uit Bogotá opende mijn ogen voor een totaal andere manier van met elkaar en de bijbelverhalen omgaan. Één God, één Bijbel, één stukje uit de Bijbel, en zó anders beleven. Geweldig. Wie zegt dat geloven saai is?”

Tot slot
Wij maken een compliment aan onze partners in Colombia voor hun zorgvuldige lezing van de tekst en van onze verslagen. Het is ons gebleken dat bijbellezen door de ogen van medegelovigen aan de andere kant van de wereld een inspirerende ervaring is. Het maakt kennelijk een groot verschil of je de Bijbel leest als inwoner van Nederland, of als iemand uit een land met een heel andere cultuur. Deze wijze van bijbellezen was voor ons een leerzame en inspirerende ervaring.

Akke Adema, Yael Bernal, Gisla Blokland, Ton Brinkman, Ineke Dekker, Corry Dijkstra, Gre Greve, Gerry Hart, Jeroen Jansen, Pieter Ruig, Hans de Wit, Rien Jansens, Jan Pels.

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 16 december 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856