Diaconie Organisatie en Samenstelling

Vroeger waren er drie aparte diaconieën. Dit bleek inefficiënt te zijn. Daarom is besloten de drie aparte “clubs” helemaal samen te smelten tot DIACONIE BREED en in die samenstelling opereert de diaconie vanaf 1 januari 2012.

Diaconie Breed vergadert in deze samenstelling eveneens op de avond van de eerste maandag van de maand. De plaats van samenkomst is de Noorderkerk en men begint om 19:30 uur. De vergaderingen zijn openbaar en dat betekent dat u als gast daarbij aanwezig kan zijn, maar liever zien wij dat u als deelnemer komt en dus diaken wilt zijn in de gemeente.

Er is genoeg te doen en taken zijn dan altijd zo te verdelen dat u zich kunt inzetten voor een onderdeel dat het beste bij u past, waar u zich prettig bij kunt voelen en waar u de handen en voeten kunt zijn van onze Zender en Voorbeeld.

Niet alleen de collectezak
Dan gaat het dus om meer dan met de zondagse collectezak rondgaan en na de dienst de centen tellen. Overigens ook bepaald niet onbelangrijk, want met die collecteopbrengsten kunnen dan de diaconale taken en projecten weer uitgevoerd worden.

Diaconie breed telt momenteel over de gehele gemeente 13 diakenen en heeft assistentie van een kandidaat en 6 collectanten. Diakenen nemen deel aan de diaconievergaderingen, collectanten zijn daarvan vrijgesteld. Alle diakenen zijn ook lid van de kerkenraad.

Een greep uit de activiteiten van de diaken:

Vertegenwoordiging naar de Algemene Kerkenraad
Overleg met Kerkrentmeesters
Armoedeproject
Materiëlehulpverlening
Formulierenhulp
Activiteitenmonitor
ZWO
Medewerker eetgroep op woensdag
Diakenen zijn blijkens al die activiteiten nijvere bijen of ijverige baasjes en dat moet ook wel, want er is veel werk te doen.
Vele handen maken licht werk en misschien kunnen uw handen daar ook wel bij helpen. U kunt er op rekenen dat u van harte welkom zult zijn als u mee wilt doen.

Categorieën: Diaconie | Tags: , , | Geplaatst op 13 maart 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856