Diaconaal centrum “De Bron”

Poelenburg Zaandam

In de achterliggende jaren moest de Protestantse kerk Het Lichtschip helaas sluiten en de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe moest ook noodgedwongen haar kerkgebouw verlaten. Daarmee kwam de Christelijke presentie in de wijk Poelenburg zo ongeveer ten einde.

 
 

Om dat niet te laten gebeuren werd een werkgroep in het leven geroepen met de opdracht een nieuwe vorm van “kerk zijn“ uit te vinden en op te zetten.

 
Inloophuis
De protestantse diaconieën en de katholieke PCI’ s in de Zaanstreek, zoals die participant zijn in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Zaanstreek-Waterland, zijn met elkaar ook de dragers van het Diaconaal Centrum De Bron.

Zij hebben zich met elkaar achter de plannen gesteld en zijn bereid naar vermogen een bijdrage te betalen in de kosten van de exploitatie van het centrum. Voorlopig functioneert het centrum als Inloophuis en wil daarmee een woonkamer zijn waar buurtbewoners welkom zijn en waar zij elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
Waar men elkaar beter kan leren kennen en waar het tot een gesprek kan komen. Verdere activiteiten kunnen ontstaan vanuit concrete vraag van de bezoekers en de wijkbewoners.

Vrijwilligers
Een grote groep vrijwilligers is bij het Inloophuis betrokken. Als gastvrouw, gastheer, koffiezetter en -schenker, in voor een praatje, als het nodig is opbeurend, gewoon als luisterend oor en als het zo uitkomt kan de bezoeker ook een advies voor dit of dat meekrijgen.

Maar met het Diaconaal Centrum De Bron beogen de kerken meer en dat meer moet met een geleidelijke uitbouw van activiteiten worden ingevuld. Daarbij wordt gedacht aan bijv.:

  • Stilte- en gebedsgroepen, gespreksgroepen
  • Vrouwengroepen
  • Vormen van diaconale hulpverlening
  • Ondersteuning van bestaande groepen in Poelenburg

Bij de activiteiten die opgezet gaan worden zal steeds uitgangspunt moeten zijn de diaconale opdracht “helper te zijn waar geen helper is”. Het gaat dus om dienstbaarheid en om het zichtbaar maken van de kerk in de stad en de wijk.
Dat wil De Bron door met handen en voeten uitdrukking te geven aan de opdracht die onze Heer heeft meegegeven. Praktische invulling van hetgeen in het Evangelie te lezen staat.

Diaconaal Centrum
Die beoogde uitbouw van het Diaconaal Centrum De Bron kan niet gerealiseerd worden met alleen al die vrijwilligers die het beste van zichzelf geven. Daar zal inzet van professionals bij noodzakelijk zijn. Daar is een gekwalificeerde beroepskracht bij nodig en daarmee is natuurlijk ook een fors bedrag aan financiën gemoeid. Er worden momenteel door leden van de bestuurswerkgroep gesprekken gevoerd met fondsen die voor deze doelen gelden beschikbaar hebben en stellen.

Door andere leden van diezelfde groep wordt overlegd met Kerk in Actie over een aan te stellen coördinator die, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, als gekwalificeerde beroepskracht zal moeten werken aan de uitbouw van bovengenoemde activiteiten.

Het realiseren van alle plannen en het regelen en besturen van de gestelde doelen zal nog heel veel inzet vragen.
Versterking van die inzet wordt gevraagd voor het opzetten en uitvoeren van publiciteit om meer bekendheid te geven aan De Bron en ook iemand die weet heeft van administratie en financiën zal met open armen worden ontvangen en welkom geheten. Agaath Geerlings zal graag uw berichten ontvangen en u wegwijs maken.

De belangstelling van alle PGZ leden en de zegen van de Heer zal onmisbaar zijn voor al die plannen en gestelde doelen.

Categorieën: Diaconie | Tags: , | Geplaatst op 13 februari 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856