De Vluchtkerk

De situatie van de 105 asielzoekers in Amsterdam-West vraagt nog veel aandacht. In dit artikel de huidige situatie, wat er gedaan wordt en wat nodig is. Er is dringend behoefte aan diverse goederen, geld en vrijwilligers.

Huidige stand van zaken
Onlangs bracht een delegatie van de Zaanse kerken een bezoek aan De Vluchtkerk in Amsterdam-West. In zeer korte tijd zijn er allerlei provisorische maatregelen getroffen, waardoor de 105 asielzoekers (90 mannen en 15 vrouwen) wat meer privacy en betere verwarming hebben. Een organisatie heeft een rijdende keuken beschikbaar gesteld. Amsterdamse huisartsen verzorgen bij toerbeurt dagelijks een medisch spreekuur. Maatschappelijke en religieuze organisaties verlenen ondersteuning. Daarnaast buurtbewoners en de lokale middenstand. Bakkers uit de buurt brengen regelmatig het brood dat over is aan het eind van de dag. Opvallend is dat zoveel jongeren zich geweldig inzetten. Zowel voor de dagelijkse coördinatie als met allerlei evenementen in de decembermaand. Toch blijft het gebouw, een betonnen bunker, deprimerend.

Er is nog veel nodig
Heel veel is nog op te lossen. De diaconie van de Protestantse kerk van Amsterdam heeft al € 45.000 ontvangen, maar nog € 25.000 is nodig tot eind maart. Dagelijks zijn er vrijwilligers nodig voor allerlei taken. En dagelijks is voedsel nodig. Sokken en ondergoed zijn welkom.
Sjaak Visser heeft afspraken gemaakt met mensen in de Vluchtkerk voor de viering op 20 januari. Her motto is De Vluchtkerk in de Noorderkerk. Dan komen zij hun verhaal vertellen en met ons zingen en bidden.. Jan Slop uit Oostzaan onderzoekt de mogelijkheid voor een voetbalwedstijd in Zaanstad in februari. Moeten we hen wel aan voetbalschoenen helpen. We rekenen er op dat de Diaconieën en andere organisaties in de Zaanstreek zich gaan inzetten voor dit project van mensen in nood.

Op de website www.devluchtkerk.nl staat veel nuttige informatie. Wat is nodig aan goederen? Aan Vrijwilligers? Aan Geld? Voor dat laatste kunnen bijdragen worden gestort op banknr. 97593 t.n.v. Protestantse Diaconie Amsterdam o.v.v. Vluchtkerk. Doen!

Categorieën: Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 5 januari 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856