De spiegel van Pasen

In een overdenking over Pasen houdt dominee Sjaak Visser ons een spiegel voor, de spiegel van Pasen. Zien we onszelf, zien we God?

Ik ben er sinds kort achter dat ik mijn eigen gezicht niet kan zien. Ik kan het alleen zien in spiegelbeeld, in een spiegel. Ik ben mezelf het meest nabij, maar ik kan mezelf niet zien. God is mij echter nog meer nabij dan ik mezelf ben. Hij kent me beter dan ik mezelf ken. Ook God kan ik niet rechtstreeks zien. Ik kan Hem alleen zien in een spiegel. In de spiegel van Pasen.

 

In kruis en opstanding, die beide, wordt zichtbaar wie God is. Het is niet alleen de opstanding, het halleluja, het is ook het kruis, het lijden, het lijden aan de verzoening. Verzoening is nooit goedkoop. Maar omdat we in een Drie-ene God geloven is dit alles ook verbonden met het werk van de heilige Geest, met de doorwerking in het heden. God is niet alleen een God van het verleden, God is ook een God van het heden. Het gaat om de verbinding van ons leven met wat God gedaan heeft. Dat alles is een eenheid, dat is God, zo is God. Ons leven is zo ook met God verbonden. Niet voor niets wordt er in de Bijbel ook gezegd dat ‘wij gestorven en opgestaan zijn met Christus’. Het is een leven vanuit verbondenheid met die realiteit, wat daar geschied is geldt voor ons.

 

Het is een doorbraak van de liefde over alle grenzen heen ‘alzo lief heeft God de wereld! gehad.’ Daaronder is ieder begrepen, man-vrouw, Jood-heiden, Barbaar-Skyth. God krijgen we niet in onze grip door kennis (die scheidt en verdeelt, zie Gen.3), maar met God raken we verbonden door liefde die verbindt (zie 1 Johannes). Het geloof in kruis en opstanding vraagt veel meer dan een verstandelijke instemming met de feiten dat het gebeurd is. Het vraagt om een persoonlijke deelname, een persoonlijke verbinding daarmee. Dat het vlees en bloed wordt in ons leven. Dat wij onze ‘ikkigheid’ laten kruisigen met Christus (Galaten 2 vers 20) en dat we zo opstaan tot een nieuw leven. Zo is de Opgestane ook aanwezig in ons leven, door de werking van de Geest. De opstanding wil in ons plaatsvinden. Zo kunnen we Christus, die herkend wordt aan zijn wonden, zichtbaar maken in deze wereld.

 

‘Geen menselijke ervaring, verstand of zintuigen kunnen op eigen kracht de grafsteen wegrollen die het mysterie van de opstanding verbergt; alleen het geloof, ondersteund door hoop en liefde, kan de boodschap op de opstandig horen’. Horen wij onze naam noemen, zoals Maria in de tuin bij het graf? Ook wij worden aangesproken om zo meegenomen te worden in de opstandingswerkelijkheid van Christus. Hij is ons leven.

 

In de spiegel van Pasen zien we wie we werkelijk zijn, zien we wie God is. We zijn er, tot ons meest intieme zelf, mee verbonden. Dat is wat de Geest doet. Daarom vallen Pasen en Pinksteren principieel op één dag. Het is de dwaasheid van het Evangelie dat in gebrokenheid God zichtbaar wordt.

(met dank aan ‘Geduld met God’ van Tomas Halik)

Categorieën: Nieuws, Overdenkingen | Tags: , | Geplaatst op 7 maart 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856