De Geest waait

Als een feestelijk cadeautje voor het 50-jarig jubileum heeft de Raad van Kerken een fraai boekje uitgegeven. “De Geest waait” bevat dierbare Pinksterliederen uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen voorzien van een commentaar door gastschrijvers. Een palet van de diversiteit van kerkelijk Nederland. Hoe kijken we naar Pinksteren en de oecumene? Met Pinksteren hoorde iedereen de discipelen in de eigen taal spreken. Een inspirerend verhaal voor de Oecumene. Hoe leren we elkaar verstaan en hoe vinden kerken gezamenlijk een taal die verstaan wordt door de wereld waarin wij leven?

Op tweede Pinksterdag werd het feest gevierd in de St. Joriskerk in Amersfoort. Met veel enthousiaste liederen uit het zojuist beschreven boekje ondersteund door prachtige muziek van koor, vleugel, orgel, djembé en cajon. De dienst was samengesteld in de nuancering ‘gisteren’, ‘vandaag’ en ‘morgen’ met deels teksten van jongvolwassenen. De voorzitter wees er op dat in de afgelopen 50 jaar veel is bereikt, zoals bijvoorbeeld de wederzijdse erkenning van de doop. En enkele kerken zijn met elkaar in gesprek om tot een fusie te komen. Tegelijk ligt er nog een grote taak met de opdracht: “Maak één wat is verdeeld”.

Voor Minke en mij was het bijzonder leuk om ons vroegere predikantsechtpaar ds Jan en Dorien van de Brink te ontmoeten. Met Jan heb ik in de Kerkenraad gezeten en Minke had veel contact met Dorien toen zij nog op het Peldersveld woonde. We hebben heel wat bijgepraat. Bijzonder nog te vermelden dat Jan destijds de eerst voorzitter van de Raad van Kerken Zaandam was en dat ik de laatste voorzitter was. Door gebrek aan belangstelling is de Zaanse Raad van Kerken in 2002 opgeheven. Daarna kwamen er gelukkig andere initiatieven zoals de werkgroep Jodendom, Christendom, Islam. Diaconaal wordt er veel samengewerkt zoals bij inloophuis De Bron. Oecumenisch zijn ook onze maandelijkse Taizévieringen in de Tamarinde.

Bert Boer

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 31 mei 2018

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856