De Bron zoekt een coördinator

Door samenwerkende zaanse kerken en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad ZW is het diaconaal centrum De Bron in de Lobeliusstraat te Zaandam gerealiseerd. Hiervoor wordt een coördinator gezocht.

Bijna anderhalf jaar functioneert het inloophuis. Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen zijn we geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur en zondagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur. Twintig vrijwilligers zijn daar gastvrouw of -heer, zij komen uit verschillende kerken. Het huis is ook een ontmoetingsplek voor mensen die hun kerk missen in de wijk.

Aanvulling op het aanbod

De betrokken kerken zien in een centrum in dit deel van Zaandam een welkome partner voor een breed scala aan diaconale en interreligieuze activiteiten. De seculiere zorg- en welzijnsinstellingen, evenals de gemeente en de woningcorporaties zien hier eveneens een heel welkome aanvulling op hun eigen aanbod. De kerken worden als partner in de zorg voor leefbaarheid en sociale samenhang en de zorg voor de (vaak schrijnende) noden van een toenemende groep kwetsbare burgers van harte uitgenodigd. Niet om op eigen houtje met goedbedoelde activiteiten te komen, maar om in gezamenlijkheid aandacht en zorg te hebben voor een ieder die dat nodig heeft.

Helpen waar geen helper is

De kracht van de kerken in het algemeen zit in het langdurig trouw aanwezig zijn, in het zonder aanzien des persoons optrekken met een ieder die daar om vraagt, in het helpen waar geen helper is. In het bieden van een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, voor concrete zaken als een kop koffie, een broodje, raad en daad. Een luisterend oor en misschien concrete hulp, of activiteiten op maat die gericht zijn op ontmoeting, contact, bezinning en ondersteuning.

Op zoek naar een coördinator

Om het inloophuis optimaal te laten functioneren en andere werkzaamheden in de wijk te realiseren zijn we op zoek naar een coördinator diaconaal werk.

Daarna kunnen we aan het eigenlijke werk beginnen.

Informatie

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op de website van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad ZW.

Voor een nadere toelichting op deze vacature kunt u contact opnemen met mw. Agaath Geerlings, bestuurslid De Bron. Tel.: 075 6161346, e mail: harry@hgqpt.nl. De contactpersoon voor Kerk in Actie is: Heleen Haasdijk, tel. 06 15908562, e-mail: l.haasdijk@pkn.nl

Categorieën: Diaconie, Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 10 maart 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856