Dag 237 dagelijkse overdenking

Ds. Sjaak Visser verzorgt elke dag een overdenking, die u kunt ontvangen per mail (adres zie kerkblad Zaans Kompas). Als aanmoediging een voorbeeld op onze website. Voor het Bijbelgedeelte is hier een eigen Bijbel nodig, in de dagelijkse mail is het hele Bijbelgedeelte opgenomen.

Samen een jaar nadenken over gedeelten uit het Oude Testament met enkele gedachten daarbij

Tekst voor vandaag Jeremia 26. Gebruik makend van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk, is voor onderstaande opzet gekozen.

Lofprijzing

Geprezen zij de HEER, de God van Israel, de God die wonderen doet, Hij alleen, geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen.

Stilte

Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor.
Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing

We lezen vandaag Jeremia 26, het hele hoofdstuk. Kijk waardoor je geraakt wordt, wat je aanspreekt, en gebruikt dat voor je eigen overdenking.

Moment van inkeer en verstilling

Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.

Enkele gedachten van mij

‘zij haalden Uria uit Egypte en brachten hem tot koning Jojakim, en deze liet hem met het zwaard ter dood brengen en zijn lijk op de begraafplaats van het gewone volk werpen. Achikam echter, de zoon van Safan, beschermde Jeremia, zodat men hem niet overgaf in de handen van het volk om hem te doden.’’ Vele profeten worden als staatsgevaarlijk bestempeld, omdat de de valse moraal van het volk ondermijnen. Laat je je bij weerstand door angst beheersen, of door vertrouwen op God.
Word je vervuld door de aanwezigheid van de Aanwezige, of word je in de beslag genomen door de aanwezigheid van de mensen en hun weerstand?

Jeremia heeft ontzag voor God en vreest niet de weerstand van de mensen. Hier zie je dat Jeremia daarnaast beschermd wordt door Achikam. Maar je kan beter maar nooit die twee zaken rechtstreeks aan elkaar koppelen. De wereld zit vaak ingewikkelder in elkaar.

Gebeden

Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?

Sluit de gebeden af met het Onze vader als gebed om de heilige Geest:

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser

Categorieën: Overdenkingen, Van onze voorgangers | Tags: | Geplaatst op 27 augustus 2019

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856