College van Organisten

speeltafel van kerkorgel

De PGZ heeft voorlopig de beschikking over twee kerkgebouwen om erediensten te kunnen houden, al is de Westzijderkerk niet meer in haar bezit. Deze zijn de Noorderkerk (Heijermansstraat) en de Westzijderkerk (Westzijde). Voor speciale diensten wordt ook de Oostzijderkerk (Klauwershoek) gebruikt en gehuurd van de stichting SBOZ.

In deze kerken staan orgels voor begeleiding van gemeentezang, koren en/of solisten. Voor het bespelen van deze orgels hebben wij de beschikking over een aantal organisten die na hun aanstelling automatisch lid zijn van het College van Organisten.

Samenstelling college
Dit college bestaat uit een Voorzitter, Hoofdorganisten (2), Organisten in algemene dienst en Gepensioneerde organisten. De gepensioneerde organisten kunnen lid blijven op eigen verzoek. Minstens 1x per jaar komen de organisten in een vergadering bijeen om zaken en/of voorkomende problemen rond het muzikale deel van de eredienst te bespreken. De voorzitter van het college is verantwoordelijk voor het opstellen en distribueren van het ‘Rooster Speelbeurten voor Organisten’. Dit rooster wordt eenmaal per halfjaar uitgegeven. Het Preekrooster en Koorrooster vormen de basis voor het samenstellen van het Rooster Speelbeurten voor Organisten.

Categorieën: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 17 februari 2012

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856