Beelden wijzen ons de weg

Op Goede Vrijdag werd de lijdensweg van Jezus tot aan het kruis met levende standbeelden uitgebeeld door volwassenen en kinderen in de Noorderkerk.

De volgende delen van het lijdensverhaal werden uitgebeeld en omlijst met teksten, gebeden en liederen.

IN HET PALEIS VAN DE HOGEPRIESTER KAIPHAS

 ‘Snappen jullie het dan niet? Het is in jullie eigen belang! Eén mens moet sterven, want anders… anders gaan we allemaal tenonder.’

Somber kijkt de hogepriester de kring rond. Het duurt al te lang, dat optreden van Jezus. Veel te lang. Hij brengt de mensen in verwarring. Straks komen ze in opstand, willen ze onafhankelijkheid. Straks laten ze zich niets meer gelegen liggen aan de wet van Mozes en het gezag van Farizeeën en Schriftgeleerden. Zwijgend kijkt de hogepriester de kring rond. De anderen knikken. Het vonnis is geveld. De Raad heeft besloten. Het moet afgelopen zijn.

(Joh. 11:45-53)

DE  INTOCHT IN JERUZALEM

De mensen gaan hem tegemoet. Ze zwaaien met palmtakken, ze juichen en lachen. ‘Hosanna! Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer!’ roepen ze. Jezus rijdt op een ezel. Als een koning wordt hij binnengehaald. (Joh 12:12-19)

DE VOETWASSING

‘Jij mijn voeten wassen!?’ roept Petrus uit. ‘Dat nooit!’ ‘Jawel,’ zegt Jezus hem. ‘Dit doe ik om te laten zien dat je bij mij hoort. Zie dit als een voorbeeld: zoals ik jullie gediend heb, zo moet je ook elkaar dienen.’ (Joh 13:1-20)

HET AVONDMAAL

 Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas. ‘Ga,’ zei hij. ‘Doe het snel.’

De andere leerlingen hadden geen benul van wat er gebeurde. Zeker boodschappen doen, dachten ze. Of geld naar de armen brengen. (Joh 13:21-30)

‘Als je maar weet,’ zei Petrus, ‘dat ik je nooit in de steek zal laten. Ik zou mijn leven voor je geven!’ Jezus keek hem droevig aan. ‘Je leven voor mij geven? Nog voor de haan kraait zul jij drie keer zeggen dat je mij niet kent!’

Zwijgend aten ze verder. De nacht was begonnen. (Joh 13:36-38)

VERRAAD EN GEVANGENNEMING IN HET HOF VAN GETHSEMANE

 ‘Wie zoeken jullie?’ vroeg Jezus. Toen ze hem zeiden dat ze voor Jezus van Nazaret kwamen, vertelde hij dat hij dat was. En toen Petrus zijn zwaard wilde pakken, zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard weer bij je. Ik moet de beker drinken die mijn Vader mij gegeven heeft.’

(Joh 18:4-11)

DE VERLOOCHENING DOOR PETRUS

‘Hé!’ zei een meisje tegen hem. ‘Ben jij ook niet een leerling van die man?’ ‘Nee hoor,’ zei Petrus snel. ‘Ik niet.’ Hij liep naar een vuurtje om zich te warmen. Even later vroeg iemand anders hem of hij bij Jezus hoorde. Maar Petrus ontkende nog een keer. ‘Maar ik zag je toch net? Daar in de tuin, toen Jezus gevangen genomen werd!’, riep een man. Maar Petrus hield vol dat hij Jezus niet kende. Op datzelfde moment kraaide er een haan. (Joh 18:12-27)

DE VEROORDELING DOOR PILATUS

Hij stelde de mensen voor dat hij Jezus vrij zou laten. Maar het volk schreeuwde woedend: ‘Kruisig hem!’ Pilatus werd bang. Wat moest hij doen? Hij ging weer naar binnen, naar Jezus.

‘Waar kom je toch vandaan?’ vroeg hij vertwijfeld. Maar Jezus gaf hem geen antwoord.

(Joh 18:28-19:9)

 Omdat het volk maar bleef aandringen, gaf Pilatus Jezus uiteindelijk aan hen over. Hij werd gekruisigd, samen met twee misdadigers. Er waren mensen die de spot met hem dreven. Van een afstand stonden de mensen die hem gekend en gevolgd waren en het niet konden geloven…

 JEZUS STERFT

 Rond het middaguur wordt het donker.

De duisternis duurt drie uur.

Jezus Christus sterft.

 

Categorieën: Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 21 april 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856