Handboek christelijke meditatie (deel 4)

Christelijke meditatie

Een leesverslag over bovengenoemd boek. Deel 1 gaat over vertrekpunten. Hoofdstuk 4 wordt wat concreter en persoonlijker: de zin van zen. Stilte Mediteren in de westerse traditie komt dus voort uit de joodse manier van bijbelstudie en dat gebeurde hardop (zie blog 3). Het ging niet zozeer om stilte maar om het zich eigen maken […]

3 september 2012 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Handboek christelijke meditatie (deel 3)

Christelijke meditatie

Een leesverslag over bovengenoemd boek. Deel 1 van het boek gaat over de vertrekpunten. Deze keer gedeelten uit het hoofdstuk ‘Geschiedenis van de christelijke meditatie’. 1.3. Kennen wordt kunde? Het woord meditari vinden we al in de eerste latijnse bijbelvertaling, de Vulgata, als vertaling van het hebreeuwse hgh dat ook wel vertaald wordt met ruminare, […]

26 augustus 2012 in Blog, Nieuws door

1 Reactie

Handboek christelijke meditatie (deel 2)

Christelijke meditatie

Een blog van Wil Kruit, die mediteren en bijbellezen een vaste plek in haar dagindeling wil geven. Zij leest ‘Handboek Christelijke meditatie, vertrekpunten, wegen en vruchten’. Zoals verteld bij deel 1 wil ik via dit blog delen wat mij opvalt tijdens het lezen van het Handboek christelijke meditatie. Per hoofdstuk pak ik tekstgedeelten op die […]

17 augustus 2012 in Blog, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856