12 juni 2016: Jubileumdienst Het Baken

CBS Het Baken

Op zondag 12 juni vieren wij ons 25-jarig jubileum. Hiervoor is iedereen met wie wij deze jaren hebben gedeeld van harte uitgenodigd. De bijeenkomst zal beginnen met een speciale dienst, waarin we terug zullen kijken op mooie momenten, stil zullen staan bij wat deze geloofsgemeenschap voor ons betekent en vooruit zullen kijken naar de toekomst. […]

9 juni 2016 in Nieuws door

1 Reactie

Doop- en Belijdenisdienst in TJOK viering

moeder en kind

Een TJOK viering is een speciale viering voor Tieners, Jongeren, Ouderen en Kinderen. Op zondag 9 juni a.s. zal de TJOK dienst in de Westzijderkerk een heel speciale invulling krijgen. In deze dienst zullen worden gedoopt : Thijs Jelte Koolstra Odile Marie van der Woel Natan Reinard van der Woel Kaspar Koolstra Bovendien zal belijdenis […]

6 juni 2013 in Nieuws door

1 Reactie

De Westzijderkerk

Westzijderkerk - Bullekerk

Over de Westzijderkerk, ook wel de Bullekerk genoemd, is veel te vertellen. Het is een oud kerkgebouw: hij is gebouwd in de jaren 1638 tot 1640. Vóór die tijd werd alleen in de Oostzijderkerk bijeengekomen, en een kerkgebouw aan de andere kant van de Zaan erbij ging niet zomaar. Het werd gezien als concurrentie, vooral […]

1 februari 2012 in Kerkgebouwen door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Oecumenische geloofsgemeenschap Westerwatering

Oecumenische geloofsgemeenschap Westerwatering Wie zijn wij? Wij zijn mensen van allerlei geloofsachtergronden ‑ katholiek, protestants, pinkster, doopsgezind, evangelisch of wat dan ook – en we komen maandelijks in de wijk Westerwatering bijeen in een viering. In een zoektocht naar eenheid en respecteren de waardevolle elementen uit elkaars traditie. Waar komen we bijeen? De kerkdienst, om […]

1 december 2011 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Workshop Versterkers Maken

Hieronder een aantal foto’s van Ed Keijzer tijdens de workshop versterkers maken (najaar 2011).  

10 november 2011 in Nieuws, Workshops door

3 Reacties

Het College van Kerkrentmeesters

Het financieel beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg voor de financiën. Denk hierbij aan de volgende zaken: salarissen van predikanten en kerkelijke medewerkers (kosters, organisten) onderhoudskosten, gas en elektriciteit voor gebouwen zoals kerken en pastorieën kleinere kostenposten zoals de opbrengst van de collecte voor de […]

3 november 2011 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856