Armoede heeft een gezicht

De diaconie ondersteunt mensen in armoede en met schuldenproblematiek. Dat gebeurt in samenwerking met andere instellingen waar  onder de Sociale Wijk Teams in Zaanstad. Hans van de Berg is één van de vrijwilligers en vertelt hoe dat werkt.

 

 

Hoe de armoede op te sporen, een gezicht te geven?

Onder de aandacht brengen in diaconale diensten, met artikelen in het kerkblad.

Uitdelen van flyers binnen en buiten de kerk.

Ophangen van posters op diverse plaatsen.

Telefonisch spreekuur.

Open stellen 24 uur  e-mail adres ( komt op twee plaatsen binnen).

Waarom voor deze aanpak gekozen?

Om anonimiteit van de aanvragers te waarborgen.

Van wie komen de hulpvragen?

              Individuele aanvragen.

–              De meeste aanvragen komen binnen via de sociale wijkteams, die wij op verzoek verder volgens schema in behandeling nemen. Tussentijds evalueren wij  met de aanvrager en met het Sociale  wijkteam of verder behandelen zin heeft. Individuele aanvragen die wij niet kunnen afhandelen, leggen wij voor aan het sociale wijkteam met hun expertise. Wij ervaren dat als een win -win situatie voor de aanvrager.

             predikanten

             Leger des Heils

             diverse kerkgenootschappen

             medewerkers van de voedselbank

             Gemeente/Sociale wijkteams.

Met wie werken wij samen?

–              Met verschillende sociale wijkteams in Zaandam/Zaanstad,

–              woningbouwverenigingen

             Leger des Heils

–              Gemeente consulenten belast met werk en inkomen

             Interkerkelijk Diaconaal Beraad en het Zaans Interkerkelijk Noodfonds

             GGD/GGZ/RIBW ( regionaal instelling begeleid wonen)

 

Onze werkwijze

             Wij maken een afspraak en gaan in vast koppel verband heen om een beeld te    krijgen.

             Om wie gaat het.

             Wat zijn of haar situatie is.

             Wat de vraag van de betrokkenen is.

–              Aanvullende informatie.

–              Na deze fase beschikken wij over voldoende informatie om te besluiten of wij een aanbod doen en  wat dat aanbod inhoud. Wij doen in deze fase geen toezeggingen.

             Het aanbod wordt aan betrokkenen voorgelegd. Als hij of zij akkoord gaat wordt met de uitvoerig gestart.

–              Regelmatig wordt de voortgang geëvalueerd. Dat gebeurt zo vaak als het betrokken koppel dat wenst, maar in  ieder geval tijdens de reguliere vergadering van de diaconie. Tijdens de evaluatie wordt steeds bepaald of    voortzetting wel of niet zinvol is .

             In direct contact met de betrokkene wordt het contract beëindigd en na een halfjaar gearchiveerd.

armoede

Natuurlijk lukt ons pogen niet altijd en schieten wij soms tekort, maar wij zijn gemotiveerd vooral als de aanvrager/ster op eigen kracht te kennen geeft zelfredzaam te zijn en wij niet meer nodig zijn.

About Webredactie Ellis van Atten
Ik heb dit artikel op de website geplaatst als lid van de webredactie. Dit betekent dat het niet door mij geschreven is. Wilt u reageren op dit artikel, dan kan dat door hier onder een commentaar toe te voegen. Uw commentaar is dan voor iedereen leesbaar. U kunt er ook voor kiezen om een email te sturen naar de webredactie, door te klikken op de link hieronder. De leden van de webredactie zijn Neeltje, Roselien, Christien en Marja.

Categorieën: Diaconie, Hulpverlening | Tags: , , , | Geplaatst op 20 november 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856