Andere vormen van communicatie

 De werkgroep communicatie houdt zich bezig met de voorbereidingen voor een andere vorm van het kerkblad. Lees hier welke overwegingen een rol spelen en wat de stand van zaken is.

“Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden” (Lukas 10).

Een toepasselijke tekst in een tijd dat er steeds minder mensenK zijn die in God geloven. Wij moeten gewoon weer op pad gaan en mensen opzoeken. Hiermee begon de trainingsdag voor een missionair kerkblad in het fraaie gebouw van de PKN in Utrecht. Welk doel wil je bereiken met de verandering van je kerkblad en met het inzetten van de app Protestant? En wie wil je bereiken? Wat zijn de doelgroepen en wie zijn dat? Wat interesseert hen? Hoe communiceren zij? En vooral: hoe communiceren wij?

 

Kansen

Ds Pieter van der Woel, Gerard Beerman, Christina Danser en Bert Boer waren onder de 60 deelnemers uit het hele land. Samen probeerden we antwoorden te vinden voor de richting van een vernieuwd kerkblad. En kregen we veel praktische adviezen en tips. Wij moeten in communicatie en publiciteit ons veel meer richten op de grote groep van randkerkelijken en zinzoekers buiten de kerk. Vormen vinden om het goede nieuws, de boodschap van ons geloof, aantrekkelijk door te geven. Een overgang naar een ander kerkblad biedt daarvoor kansen. Wij denken aan rubrieken als: “in het hart geraakt”, “geloven thuis” en interviews met gemeenteleden en bekende Zaankanters. Een blad, niet alleen voor de eigen trouwe gemeente, maar vooral naar buiten gericht. In deze tijd biedt de app, gekoppeld aan onze mooie website, extra mogelijkheden.

Pilot van vier maanden.

Van april tot en met juli verschijnt vier keer een maandblad. In het eerste nummer krijgt de Goede Week en het Paasfeest  veel aandacht. We doen het samen met de Kogerkerk.  Als het goed bevalt gaan wij daarna door met dit maandblad en met de samenwerking. Wij zijn verheugd dat Ronald Ootjers bereid gevonden is om redacteur te worden. Hij vindt een missionair kerkblad erg belangrijk. Arie Booman reageerde op onze oproep om de redactie te versterken, voor zover hij in het land is. Wij willen een brede samenstelling, dus graag nog minstens een vrouw en een jongere erbij.

Weekbrief of zondagsbrief.

Bij overgang naar een maandblad is het noodzakelijk dat wekelijks een brief met mededelingen en aankondigingen verschijnt. Als van elke wijk 3 á 4 mensen dit op zich nemen is het werk te overzien. Pieter van de Woel heeft hiervoor al een adres geopend: mededelingen@pgz-zaandam.nl  Dat moet nu echt gaan lopen. De weekbrief is straks voor wie dat op prijs stelt ook per e-mail te verkrijgen.

Categorieën: Nieuws | Tags: , , | Geplaatst op 24 januari 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856