Overzicht per Categorie

Vesperdiensten in de Kogerkerk

Wij nodigen u van harte uit om in de komende Veertigdagentijd de oecumenische Vesperdiensten bij te wonen, die zullen worden gehouden op de woensdagavonden in de Kogerkerk. De Doopsgezinde gemeenten van Zaandam en Koog aan de Zaan, de Hervormde Kogerkerk, de RK Jozef/ Martelarenparochie en de RK Maria Magdalenaparochie werken hierin samen. Thema: TOCHTGENOTEN. Plaats […]

10 februari 2013 in Vesper door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856