Activiteiten in de 40dagentijd

 

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en solidariteit met de naaste. En Pasen is het grootste “omdenken“ in de wereld. Overal waar mensen opstaan mogen we iets van de doorwerking van Pasen herkennen. In dat kader past de volgende voorstelling heel goed in de voorbereidingstijd voor Pasen.

Theatervoorstelling in de Noorderkerk!
Hierdoor berichten wij u alvast dat onder auspiciën van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad Z/W ook in de Zaanstreek een uitvoering wordt gegeven van ‘De Omdenkers’, een theaterproductie van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, bekend van o.m. de voorstellingen ‘Lazarus?’ en ‘Maria, moeder van altijddurende bijstand’. (www.wresinskicultuur.nl)

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam
Datum: Zaterdag 12 april 2014
Aanvang: 20.00 uur. Ontvangst publiek: vanaf 19.30 uur
Entree: gratis, met achteraf een collecte voor de onkosten
De inhoud van ‘De Omdenkers’:
De voornaamste vraag die onder ‘De Omdenkers’ ligt, is: “Hoe organiseren wij, allen samen, een samenleving waarin de armsten kunnen leven zonder angst, een samenleving waaraan zij in waardigheid kunnen deelnemen en hun beste krachten geven?”
Deze in zichzelf naar vrede reikende vraag kan niet op theatrale wijze worden verbeeld met een voorstelling zonder conflict. Een dergelijke voorstelling zal het publiek snel vervelen en doet bovendien geen recht aan het leven van mensen in armoede. Want dat kan, ook tot hun eigen droefenis, nogal conflictueus zijn. Hierom gaat ‘De Omdenkers’ over mensen die zich in een zeer heikele situatie bevinden. Zij worden spookburgers genoemd. Dit zijn Nederlandse mensen van wie het leven tegen een boom is gereden. Hierdoor hebben zij hun laatste toevlucht moeten zoeken op een camping. Daar wonen zij, zonder te zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Als gevolg daarvan hebben zij geen rechten. In feite bestaan zij niet. Althans niet op papier, niet in de computer. Ze zijn er wel, maar ze zijn er niet. Overal waar zij zich op Nederlands grondgebied bevinden, zijn ze illegaal. Of, om het te zeggen in de woorden van een spookburger die wij hebben geïnterviewd, “Ik ben vluchteling in mijn eigen land”. Het is een lot dat een groter aantal mensen treft dan menigeen weet. Een aantal dat als gevolg van de crisis stijgt en nu ook ‘normale’ mensen treft. Ofwel mensen die niet structureel leven in armoede, achterstand en maatschappelijke uitsluiting.

‘De Omdenkers’ speelt zich in zijn geheel af in een agrarische schuur die op het terrein van de camping staat waarop de spookburgers illegaal wonen en is een raamvertelling met een verrassend slotakkoord.

StichtingInterkerkelijk Diaconaal Beraad Z/W

Goede Vrijdag
Na de twee hele bijzondere dagen van de opvoering van “the Passion” in de Noorderkerk met de kinderen van de Vuurvogel op woensdag en donderdag willen wij Goede Vrijdag 18 april met en voor kinderen (en natuurlijk ook volwassenen) vieren, maar dan in alle stilte en eenvoud. Wij ontmoeten elkaar in het Foyer van de Noorderkerk op vrijdagavond 19 uur en lopen dan een kinder-kruis-weg. Het is een tocht geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De viering in de Noorderkerk duurt ongeveer een uur. Iedereen, die mee wil vieren (ook volwassenen en opa’s en oma’s) is van harte welkom. Alle kinderen uit de gemeente krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

40dagentijd – Zeven weken anders leven
Op maandag 10 februari zijn we met een aantal mensen bij elkaar gekomen om achtergronden, verhalen en informatie over het vasten in de christelijke traditie te horen. En om ideeën, vastendoelen en verwachtingen uit te wisselen. We willen dit voortzetten in de Facebookgroep “40dagentijd – Zeven weken anders leven”, waar inmiddels ook een aantal ideeën en tips over het hoe en wat van vasten opstaan. (https://www.facebook.com/groups/498210720288571/)

Deze groep is bestemd voor iedereen die deze veertigdagentijd samen wil vasten (bv door middel van afzien van chocola, geen wijn drinken, iedere dag een psalm lezen, na 18.00 niet meer internetten, in 40 dagen vijf boeken lezen die al jarenlang op je nachtkastje liggen), maar ook voor een ieder die gewoon nieuwsgierig is, wat vasten nu eigenlijk inhoudt en wat het met je doet. Dus wil je meepraten, -lezen en/of meedoen, word dan ook lid van deze groep! Ook jongeren zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen!

Voor iedereen met een vastendoel zal er naast de Facebookgroep ook gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen zijn tijdens of na de sobere maaltijden op woensdagavond. Er zal altijd iemand van de groep aanwezig zijn.

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd.
De periode van de veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, gebed en bezinning op de weg die Jezus is gegaan en hoe dat in ons leven vorm gegeven zou kunnen worden. Het zijn weken van solidariteit met de ander, bezinning op wat er werkelijk toe doet en vernieuwde afstemming op God. Een intensieve en mooie tijd. In de traditie gebeurt dat door middel van bezinning, vasten (sommige dingen bewust niet doen) en gebed en ook door elkaar in deze tijd geregeld op te zoeken en samen een sobere maaltijd te nuttigen.

Ook wij willen dit jaar weer sobere maaltijden organiseren. Samen met de beide wijken Oost en West willen wij op zes woensdagen in de 40dagentijd telkens van 18-19.30 uur maaltijden organiseren, waarin verschillende groepen uit onze gemeente voor ons een eenvoudige vastenmaaltijd zullen koken. De maaltijden vinden allemaal in de Westzijderkerk plaats, beginnen op aswoensdag 5 maart en duren tot 9 april. In de Stille Week vindt er op woensdag 16 april “The Passion” plaats.

De groepen waarvan we weten dat zij deelnemen zijn de Afrikagroep, de groep Mixed Jong-Oud uit West, de Kerkenraad West, de 18+ groep, en de Taizégroep.

Elke groep bereidt de avond voor op zijn eigen wijze, al dan niet ondersteunt door een van de predikanten. Er wordt samen gegeten. Tevens is er een korte bezinning over een onderwerp, wat met de vastenperiode te maken heeft. De coördinatie van deze sobere maaltijden ligt in handen van Diny en Jacques Walinga.

Iedereen is van harte welkom om zo vaak te komen als die wil. Ook kinderen zijn van harte welkom.

Woensdag 5 maart wordt er door een van de groepen gekookt.
Woensdag 12 maart is het de beurt aan de groep Mixed Jong-Oud uit West.
Voor beide keren kunt u zich opgeven bij Diny en Jacques Walinga, tel.: 6171331

Graag willen wij u vragen om zich tot uiterlijk maandag avond op te geven bij de groep die kookt of in te tekenen op de lijsten die uitliggen in de Westzijderkerk en in de Noorderkerk.
Ontvangst is vanaf 17.30 uur, maaltijd begint om 18.15 uur.
Voor de keren dat de “Afrikagroep” en “Taizégroep” kookt wordt er een bijdrage gevraagd van 5 Euro per persoon en van 10 Euro per gezin. Beide groepen besteden het geld aan hun reis naar Zambia respectievelijk Taizé. De andere avonden is uw bijdrage vrij.

About Christien
Ik heb dit artikel op de website geplaatst als lid van de webredactie. Dit betekent dat het niet door mij geschreven is. Wilt u reageren op dit artikel, dan kan dat door hier onder een commentaar toe te voegen. Uw commentaar is dan voor iedereen leesbaar. U kunt er ook voor kiezen om een email te sturen naar de webredactie, door te klikken op de link hieronder. De leden van de webredactie zijn Christien en Marja.

Categorieën: Activiteiten | Tags: | Geplaatst op 15 februari 2014

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856