Aanbod persoonlijke geestelijke begeleiding

Ds. Sjaak Visser

Waar is geestelijke begeleiding goed voor?

In onze samenleving zijn veel spirituele zoekers, mensen in en buiten de kerk die diep van binnen beseffen dat het leven meer is dan hebben en houden. Er is een verlangen en een zoektocht naar diepgang en zin. Een gids kan helpen om aan die zoektocht richting te geven. In geestelijk opzicht is er daarom vraag naar geestelijke begeleiding. De christelijke traditie is een schatkamer van kennis op dit gebied
Bij geestelijke begeleiding gaat het over ondersteuning krijgen bij geestelijke groei en innerlijke vernieuwing. Het gaat over hoe je o.a. met de volgende vragen op een goede en vruchtbare manier om kunt gaan:
– Wat is de betekenis van je leven of van het werk dat je doet?
– Hoe kan je goed leren omgaan met tegenslagen in je leven?
– Hoe geef je betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen?
– Hoe ontdek je wat de goede weg voor jou is?
– Hoe kan je weer geïnspireerd leven vanuit een visie?
– Hoe voorkom je dat je in beslag genomen wordt door het vele, maar het ene nodige
vergeet?

Wat is geestelijke begeleiding?
Geestelijke begeleiding is een heel eigen vorm van begeleiding. Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens – alles van het leven mag hier ter sprake komen – maar de invalshoek is altijd die van je relatie tot meer dan jezelf, tot God. Ook de begeleider begeleidt vanuit zijn geloof in God. Geestelijke begeleiding is altijd een zaak tussen twee gelovige mensen, die samenkomen op grond van hun geloof.
Het gesprek tussen begeleide en begeleider is een gesprek met zijn drieën: begeleide, begeleider en God. We proberen samen te onderscheiden waar het op aankomt en je gevoelig te maken voor Gods leiding in je leven. Een geestelijk begeleider laat “de Schepper in direct contact met zijn schepsel werken en het schepsel met zijn Schepper en Heer” (Geestelijke Oefeningen, 15). Hij wil je helpen ontdekken dat de eigenlijke geestelijke begeleider de Heer zelf is. Op een gegeven ogenblik gaan je ogen daarvoor open. Zoals bij de leerlingen uit Emmaüs in het evangelie van Lucas (24,13-35), herken je de Heer, die je vergezelt langs je levensweg.

Hoe kun je geestelijke begeleiding krijgen?
In een persoonlijke geestelijke begeleiding gaan we in een aantal sessies (3-6) aan de gang met de vraag die voor jou speelt .
Je kunt een eerste gesprek aanvragen bij Ds. Sjaak Visser. In dat gesprek bespreken we wat geestelijke begeleiding voor jou kan betekenen en ontdekken we of het goed is om samen deze weg te gaan.

Ds. Sjaak Visser, sjaakvisser.ds@gmail.com/ 06-23307123

Ds. Sjaak Visser heeft de afgelopen twee jaar de opleiding tot Geestelijk Begeleider gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen als onderdeel van de opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Categorieën: Nieuws | Tags: | Geplaatst op 30 september 2015

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856