ARCHIEF mei, 2018

Enquête communicatiemiddelen Protestantse Gemeente Zaandam

Namens promotie-adviesbureau Ad Viral zijn wij voor de Protestantse Gemeente Zaandam aan het onderzoeken hoe het Zaans Kompas, het Klein Kompas en de website verbeterd kunnen worden en nog meer ingericht kunnen worden naar uw wensen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de onderstaande enquête invult, zodat wij aan de slag kunnen […]

31 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Gemeenteavond 15 mei 2018

Klokslag 20.00 uur riep voorzitter Cornelis Kaai iedereen naar zijn zitplaats op de gemeente-informatieavond over het proces “Samen naar één kerkgebouw” . Na een lekker kopje koffie van Rob van den Berg en Doke Reijling namen ongeveer 100 mensen plaats op de stoelen van de Westzijderkerk Cornelis lichtte het programma voor deze avond kort toe […]

31 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Vredesweek 2018 (15 t/m 23 september)

Ook dit jaar ligt het weer in de bedoeling om in de Vredesweek één of meer activiteiten te organiseren. Voorgaande jaren gebeurde dit door de werkgroep Jodendom, Christendom en Islam, nu deze werkgroep is opgeheven, zet de Stichting Samenbindende Projecten deze activiteit voort. Het thema voor dit jaar is ‘Generaties voor Vrede’. Mensen die mee […]

31 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

De Geest waait

Als een feestelijk cadeautje voor het 50-jarig jubileum heeft de Raad van Kerken een fraai boekje uitgegeven. “De Geest waait” bevat dierbare Pinksterliederen uit allerlei kerken en geloofsgemeenschappen voorzien van een commentaar door gastschrijvers. Een palet van de diversiteit van kerkelijk Nederland. Hoe kijken we naar Pinksteren en de oecumene? Met Pinksteren hoorde iedereen de […]

31 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Werkgroep Jodendom-Christendom–Islam; opheffing en doorstart

Verbindende handen

Ruim 25 jaar heeft de werkgroep Jodendom, Christendom en Islam zich ingezet voor de interreligieuze dialoog in de Zaanstreek. Dit heeft vorm gekregen door het organiseren van de jaarlijkse gemeenschappelijke gebedsdienst (in 2016 voor de 25e maal) en door het organiseren van themaavonden, waarin mensen uit de verschillende religies elkaar konden ontmoeten en kennis konden […]

18 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Gemeenteavond 15 mei 2018

Op dinsdagavond 15 mei organiseren we een gemeenteavond in de Westzijderkerk. De avond begint om 20:00. Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar. Het onderwerp van de avond is: Samen naar één kerk. De beide wijkgemeenten zijn nu ruim twee jaar samen op weg. Sinds september vorig jaar kerken we ook samen. Om de maand zijn […]

11 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Stuur ze niet terug

Klik hier om het filmpje te bekijken.   Youtube filmpje over vruchtelingen uit Afghanistan. Asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland een nieuwe brief krijgen met informatie over de opvang, huisvesting en wachttijden. Het uitreiken van zo’n brief gebeurt al langer, maar het ministerie van Justitie heeft de tekst aangepast aan de huidige situatie.     […]

11 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Nieuw boek van Sjaak Visser

Zegenend wandelen met het Onze Vader vanuit de glas-in-loodramen van de Noorderkerk in Zaandam De glas-in-loodramen die het Onze Vader uitbeelden zijn uniek in de Noorderkerk in Zaandam. Door die Onze Vader-ramen zie je de wereld om je heen. In deze studie laat dominee Sjaak Visser zien hoe deze ramen hem hebben geholpen om op […]

11 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

OVTnu 17 mei 2018

OVT staat voor Ontmoeting in Vrije Tijd, dat betekent dat iedereen die er tijd voor (over) heeft, kan aansluiten. Iedere keer is er een andere spreker/spreekster met een diepgaand, vrolijk of kunstzinnig onderwerp, maar ook de ontmoeting is een goede reden eens langs te komen. Op donderdagmiddag 17 mei 2018 zullen we da laatste OVT […]

11 mei 2018 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856