ARCHIEF december, 2013

Nieuwjaarsgroet

De kerstdagen zijn weer voorbij. We hopen dat u genoten hebt op en rond deze dagen van een kerstnachtdienst en / of een kerkdienst. Mogelijk was u op de oudermiddag of op de kerstzangavond waar kinderen en volwassenen een mooie kerstmusical hebben opgevoerd. Instemmend met deze preek wensen we u: meer blij-spel, minder bij-spel in […]

28 december 2013 in OOG door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Stamppotmaaltijd

De medewerksters van OOG nodigen u uit voor het stamppottenbuffet op: woensdag 8 januari van 12.00 – 14.00 in de aanbouw van de Westzijderkerk. U kunt zich tm 5 januari nog opgeven bij: Leni Treffers 6166092. De 30 mensen, die dit al gedaan hebben, hoeven dit niet opnieuw te doen. (De meesten gaven zich op […]

28 december 2013 in OOG door

1 Reactie

Bezoek Alledagkerk

Zo nu en dan bezoeken we een dienst in de Alledagkerk. Na afloop gaan we –wie dat wil- lunchen. De eerste keer gaan we een dienst bijwonen van ds Ruben van Zwieten op woensdag 26 februari. Hij is heel actief op de zuidas van Amsterdam. Kijk maar eens op de website: www.denieuwepoort.org We verzamelen ons […]

28 december 2013 in OOG door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Zambia project

HARTELIJK DANK Op zondag 15 december is er in beide kerken een presentatie gegeven over ons Zambia project. Na afloop van de dienst zijn we overweldigd met leuke reacties en gulle gaven. Iedereen hartelijk dank hiervoor! BENEFIETDINER Vrijdag 20 dececember is om 19.00 in de Noorderkerk het diner ten behoeve van ons Zambia project. Het […]

18 december 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

School-kerkdienst Westzijderkerk

Op zondag 19 januari is de Christelijke basisschool De Westerkim weer present in de Westzijderkerk, want dan is er de jaarlijkse School-kerkdienst. Centraal staat dit jaar Psalm 23. Een heel bekende en vertrouwde Psalm. We staan er bij stil dat in de zwartste momenten van ons leven God ons niet in de steek laat. Maar […]

18 december 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Sfeervolle Kerstviering voor jong en oud

Op 24 december zijn er in de hele Zaanstreek kerstvieringen. Bijzondere aandacht willen wij vestigen op de kerstavondviering in de Westzijderkerk, die om 19.00 uur begint. Hij wordt georganiseerd door PGZ, Zaankerk en Menorah. Het programma en taalgebruik is speciaal gericht op gezinnen met kinderen en op mensen die de kerk niet regelmatig bezoeken. Naast […]

18 december 2013 in Nieuws door

2 Reacties

Stichting Samen Thuis

Stichting Samen Thuis – wat is dat? Samen Thuis wil mensen in de wijk zelf verantwoordelijk maken voor hun wijk. Allerlei activiteiten moeten daartoe leiden. De bedoeling is dat hierdoor, met een duur woord, de sociale cohesie verbetert: de samenhang tussen bewoners die elkaar anders niet spreken en dat nu wel doen bij de activiteiten […]

11 december 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Een bijzondere kerstmaaltijd

Een bijzondere bijeenkomst van de eetgroep in de Noorderkerk. De maaltijd, de verhalen en de liederen stonden 11 december in het teken van kerst. Bovendien werden we verrast met een prachtig gedicht van Trix.   Elke woensdag verzamelen gasten en vrijwilligers zich in de Noorderkerk om samen koffie te drinken, te koken en gezamenlijk te […]

11 december 2013 in Diaconie door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Tien jongeren ademloos

Tien jongeren ademloos door het verhaal van Bram Spreeuw. Een paar weken geleden was Bram Spreeuw bij The LightHouse op bezoek. Bram heeft een bijzonder levensverhaal, waar hij onze jongeren van vertelde. Na een verwaarloosde jeugd rolde Bram de wereld van drugs en criminaliteit in. Achttien keer hebben ze Bram naar het leven gestaan, en […]

9 december 2013 in 15 jaar en ouder door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Kinderen in de Knel Kerst 2013

Ook voor hem is er geen plaats Geen plaats voor een kind. Helaas is dat niet alleen iets uit het jaar nul. In India zijn ook nu nog duizenden Dalit kinderen die er vanaf hun geboorte niet bij horen. ‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen […]

4 december 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Agenda 2014 Kerk in Actie

Kerk in Actie heeft een nieuwe agenda voor 2014. kent u hem al? In de agenda staan leuke tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. U ook zelf in actie kunt komen, want elke week vindt u in deze agenda een inspirerende spreuk of Bijbeltekst. Nieuwsgierig geworden?   Kijkt u bij kerkinactie […]

4 december 2013 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856