ARCHIEF augustus, 2012

Groeten uit Brugge

Brugge

Frans van der Sar en Annemarie van Andel waren beide predikant in Zaandam. Na een leven in Israel wonen ze nu in Brugge. Een update. “’t Is wonder hoe de Brugsche stad bijna heel ‘t Heilig Land bevat: hier heet een kerk Jerusalem, of Nazareth of Bethlehem…” Aldus schreef de dichter Guido Gezelle in een […]

28 augustus 2012 in Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Startzondag: geloof, hoop en liefde

Geloof hoop en liefde

Op 9 september vieren we gezamenlijk als Protestantse Gemeente de startzondag in de Noorderkerk. Het thema voor deze startzondag is ‘Geloof, hoop en liefde’. De dienst wordt geleid door ds. Pieter van der Woel en ds. Sjaak Visser. Dick van Bezooijen is de organist en de jongerenband van de Noorderkerk zal ook haar medewerking aan […]

27 augustus 2012 in Activiteiten, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Het succes van Sonrise

Sonrise 2012

Sonrise is een sportweek die in augustus georganiseerd werd door de Noorderkerk i.s.m. andere protestantse Kerken. Was het een succes? Hier het verslag van Hanneke en een foto impressie. Jongerenwerker Martijn Ouwerkerk heeft de week georganiseerd om o.a. de kinderen van de Rosmolenbuurt (ook kinderen uit andere wijken waren welkom) met elkaar op een leuke […]

26 augustus 2012 in 4-11 jaar, Jeugd, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Handboek christelijke meditatie (deel 3)

Christelijke meditatie

Een leesverslag over bovengenoemd boek. Deel 1 van het boek gaat over de vertrekpunten. Deze keer gedeelten uit het hoofdstuk ‘Geschiedenis van de christelijke meditatie’. 1.3. Kennen wordt kunde? Het woord meditari vinden we al in de eerste latijnse bijbelvertaling, de Vulgata, als vertaling van het hebreeuwse hgh dat ook wel vertaald wordt met ruminare, […]

26 augustus 2012 in Blog, Nieuws door

1 Reactie

Een stagiair in de kerk

Kennismaken

Grote kans dat u binnenkort Kees-Jan Mulder tegen het lijf loopt. Hier leest u meer over hem en wat hij gaat doen. Aan het slot van een predikantenopleiding is het de bedoeling dat iedere kandidaat stage loopt in een wijkgemeente. Die stage is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is parttime twee maanden pastorale […]

24 augustus 2012 in Nieuws, Van onze voorgangers door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Rock Solid-club: maak het mee!

Rock solid club

Het is een hit in heel Nederland. En begin september start de leukste club voor groep 7 en 8 ook in Zaandam. Dit mag je niet missen. Op vrijdagavond 7 september start de leukste club van Zaandam in de Noorderkerk. Een club die anders is dan alle anderen. Alle kinderen uit de groepen 7 en […]

24 augustus 2012 in 4-11 jaar, Jeugd, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Nieuw seizoen OVTnu.

Ook dit nieuwe seizoen kunt u iedere 3 weken op donderdagochtend genieten van een bijeenkomst van OVTnu. U bent welkom vanaf 9.30 u. om een kopje koffie of thee te drinken met een koekje er bij en elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.00 u. zal er een onderwerp besproken worden door iemand die daar verstand van […]

21 augustus 2012 in Nieuws, Ouderen door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Project ‘Mixed economy of church’

Zoektocht

De Algemene Kerkenraad van de PGZ heeft besloten om voor 4 jaar een predikant(e) aan te stellen. De Protestantse Gemeente van Zaandam werkt hard aan andere vormen van kerk-zijn. Om een antwoord te geven op de sociaal-maatschappelijke context waarin actieve en passieve leden zich bevinden. En om iets te kunnen betekenen voor mensen die niet […]

19 augustus 2012 in Nieuws, Onze Gemeente door

Het is niet mogelijk om te reageren.

De toekomst van de kerk

Samenwerken

De kerk loopt terug en vergrijst. Hoe kunnen we een open gemeenschap zijn, waar mensen zich weer vertrouwd en thuis voelen? We moeten aan het werk! In 2011 heeft een commissie hard gewerkt aan een beleidsplan voor de Protestantse kerk van Zaandam voor de komende jaren. Dat is hard nodig. De kerk loopt terug en […]

18 augustus 2012 in Nieuws, Onze Gemeente door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Ontmoeting Oudere Gemeenteleden (OOG) activiteiten

  Er zijn wat nieuwe data bekend van activiteiten van Ontmoeting Oudere Gemeenteleden  (OOG) . OOG activiteiten zijn voor mensen vanaf 55 jaar. Deze ontmoetingen vinden plaats  in de Aanbouw van de Westzijderkerk, Westzijde 75, Zaandam. De activiteiten: Maandagmiddagbijeenkomsten Elke derde maandagmiddag van de maand van 14:00 tot 15:30uur. Maandag 15 oktober zal Jan Pels […]

17 augustus 2012 in Activiteiten, OOG door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Update sportweek Sonrise PGZ-Zaandam

Martijn  Ouwerkerk brengt een update van sportweek Sonrise PGZ-Zaandam. Van start 15 augustus  rond de klok van zes uur, kwamen alle sporters van alle teams in Zaandam naar de Noorderkerk. Bepakt met grote tassen vol met sportkleding en slaapkleding, om 10 dagen in Zaandam te overnachten en te sporten. Na een goede maaltijd en met […]

17 augustus 2012 in 4-11 jaar, Blog, Jeugd door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Handboek christelijke meditatie (deel 2)

Christelijke meditatie

Een blog van Wil Kruit, die mediteren en bijbellezen een vaste plek in haar dagindeling wil geven. Zij leest ‘Handboek Christelijke meditatie, vertrekpunten, wegen en vruchten’. Zoals verteld bij deel 1 wil ik via dit blog delen wat mij opvalt tijdens het lezen van het Handboek christelijke meditatie. Per hoofdstuk pak ik tekstgedeelten op die […]

17 augustus 2012 in Blog, Nieuws door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856