ARCHIEF december, 2011

Overige locaties

logo protestantse gemeente zaandam

Ook op andere locaties worden kerkdiensten gehouden.   Het Pennemes Wekelijks worden er om 9.30 uur diensten gehouden in zorgcentrum het Pennemes.   Tamarinde Maandelijks worden er om 10.00 uur diensten gehouden in Tamarinde.   De diensten in beide locaties worden vermeld in de rubriek Kerkdiensten van deze website.

20 december 2011 in Kerkgebouwen door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Giften en legaten

Zonder uw financiële steun door middel van giften en/of legaten kan de kerk niet voortbestaan. Het college van kerkrentmeester beheren de financiën van de kerk. Zij geven u informatie over de kerk en de fiscus en over legaten. De kerk en de fiscus Aftrek giften Ongetwijfeld voor velen geen geheim, maar niettemin goed om nog […]

16 december 2011 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856