ARCHIEF november, 2011

Ds. Pieter van der Woel

Hallo, ik ben Pieter van der Woel, dominee van West, en getrouwd met Talitha. Sinds maart 2011 woont David bij ons, en sinds 2013 Natan! Geboren ben ik in Zierikzee in ’75 en in Goes heb ik de middelbare school gevolgd en gezongen bij de Zeeuwse Koorschool. In mijn studietijd in Kampen heb ik me […]

25 november 2011 in Predikanten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Ds. Sjaak Visser

Eind 2009 was mijn eerste kennismaking met Zaandam. Vanaf het allereerste begin voelde ik me thuis bij de mensen in Zaandam. Later ontdekte ik dat dat misschien wel iets te maken heeft met mijn wortels. Ik ben in 1960 geboren in een dorp waar industrie de drijvende kracht was, een dorp met veel kleine huizen. […]

25 november 2011 in Predikanten door

Het is niet mogelijk om te reageren.

Het College van Kerkrentmeesters

Het financieel beheer van de kerkgemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters, afgekort: CvK. Het CvK draagt zorg voor de financiën. Denk hierbij aan de volgende zaken: salarissen van predikanten en kerkelijke medewerkers (kosters, organisten) onderhoudskosten, gas en elektriciteit voor gebouwen zoals kerken en pastorieën kleinere kostenposten zoals de opbrengst van de collecte voor de […]

3 november 2011 in Kerkrentmeesters door

Het is niet mogelijk om te reageren.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856