δύναμιν (Dynamis)

Martijn Ouwerkerk

Deze maand schrijft onze jongerenwerker, Martijn Ouwerkerk, over handelingen 1:8. Dit vers betekent veel voor Ouwerkerk, maar zijn vraag is:  ‘wat betekent dit vers voor u?’

Lieve mensen,

Voor Hemelvaart en Pinksteren wil ik graag een blog schrijven over Handelingen 1:8, dit vers betekent veel voor mij, maar wat betekent  dit vers voor u?

 

 Handelingen 1:8

Ik citeer vanuit de Herziene Statenvertaling (HSV):  Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

 

δύναμιν (Dynamis): vermogen, kracht, macht, wonderen, bovennatuurlijk, sterkte en doel.

Het woordje kracht in het Grieks: δύναμιν uitgesproken als dynamis en o.a. de naam van mijn dispuut in mijn studententijd, is een bijzonder woord. Het staat 119 keer in het Nieuwe Testament in 115 verzen en maar liefst 574 keer in het Oude Testament in 544 verzen. Het wordt vertaald met o.a. de woorden vermogen, kracht, macht, wonderen, bovennatuurlijk, sterkte en doel.

 

Brandt los

Het lijkt me tof aan de hand van jullie reacties een stuk te schrijven over dit vers, met de vraag: ‘wat betekent  dit  vers voor u en wat betekent het woordje dynamis voor u persoonlijk in uw leven?’

Brandt los, ik kijk uit naar jullie reacties!

 

Categorieën: Blog, Nieuws | Tags: , | Geplaatst op 4 mei 2013

Deel dit bericht met anderen : Facebook Twitter Google

Geen reactie meer mogelijk.

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856